Gwarancje

Wszystkich naszych turystów chroni ustawa Ukrainy „O turystyce”. Z każdym turystą zawieramy umowę o świadczenie usług turystycznych, wydając kupon (list gwarancyjny) po przedpłacie. Voucher jest potwierdzeniem rezerwacji i gwarancji naszych zobowiązań wobec turysty z naszej strony.

Kupon zawiera następujące informacje dotyczące zakwaterowania turystycznego:

  • Nazwisko Imię Patronymiczny turysta (lub lista turystyczna)
  • Placówka noclegowa (hotel, willa, sanatorium)
  • Adres obiektu noclegowego
  • Kategoria pokoju, w którym dokonano rezerwacji
  • Okres zakwaterowania turystycznego
  • Liczba turystów, w tym dzieci w ich wieku

Każdy kupon ma swój własny numer identyfikacyjny, podpis odpowiedzialnego kierownika i pieczęć firmową.

Zwrot strat poniesionych przez turystę w przypadku niewypłacalności organizatora wycieczki (biura podróży) lub w wyniku naruszenia procesu uznania za upadłego, dokonywany jest przez odpowiednią instytucję kredytową na podstawie wniosku turystycznego, umowy o świadczenie usług turystycznych (voucher) oraz dokumentów potwierdzających niewykonanie zobowiązań przez organizatora wycieczki (biuro podróży) „izan

Również nasza gwarancja może być pozytywną reakcją ze strony turystów, którzy skorzystali z naszych usług.

check-mark-button

Поздравляем,
оплата прошла успешно

delete-button

Что-то пошло не так,
оплата не совершена